Privatlivspolitik

1. Om LE BON GOÛT

LE BON GOÛT ApS er en importvirksomhed, som importerer champagne og sælger champagne til restauranter, vinbutikker og andre professionelle samt private.

Udover importaktiviteter arrangerer LE BON GOÛT champagneevents og informerer om champagne. For mere info om disse aktiviteter se hjemmesiden www.lebongout.dk

En del af LE BON GOÛT´s aktiviteter udføres via sitet www.champagnestories.dk, hvorfor LE BON GOÛT´s Privatlivspolitik også er gældende for aktiviteter, der udløber fra dette site.

I forbindelse med administrationen af salg af champagne, vidensdeling om champagne via sites, sociale medier som facebook, Instagram og LinkedIn indsamler og behandler LE BON GOÛT personoplysninger. Oplysningerne indsamles med henblik på at sikre bedst mulig service for LE BON GOÛT´s kunder og øvrige besøgende på de to sites.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, kan du kontakte os her:

LE BON GOÛT

Stolelyngen 4

3450 Allerød

Telefon: 53843993

E-mail: kontakt@lebongout.dk

2. Datasikkerhed

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos LE BON GOÛT, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold hos LE BON GOÛT. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at LE BON GOÛT vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold.

LE BON GOÛT indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger som led i administrationen af LE BON GOÛT og Champagne Stories. LE BON GOÛT indsamler og behandler således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i administrationen af LE BON GOÛT og Champagne Stories.

LE BON GOÛT vil i forbindelse med dit kundeforhold hos LE BON GOUT typisk indsamle følgende oplysninger:

• Kundeoplysninger:  Oplysninger, som du giver os, når du opretter dig som kunde hos LE BON GOÛT fx online via hjemmesider, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail­adresse), bankoplysninger, oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold hos LE BON GOÛT.

• Abonnementsoplysninger: Oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig LE BON GOÛT´s abonnementsordning, herunder oplysninger om navn, adresse, leveringsadresse, telefonnummer og mailadresse.

5. Brug af dine personoplysninger

LE BON GOÛT behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. LE BON GOÛT behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos LE BON GOÛT eller nødvendigt i henhold til gældende ret.

• Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold med LE BON GOÛT, herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, inkasso, levering markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

• Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som LE BON GOÛT er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

LE BON GOÛT bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

LE BON GOÛT behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af dit kundeforhold til LE BON GOÛT, (2) hensynet til LE BON GOÛT legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, og (3) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som LE BON GOÛT er pålagt. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysningerne

LE BON GOÛT videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for at administrere firmaets aktiviteter til fordel for dig som kunde, herunder for at kunne levere bestilte varer til LE BON GOÛT´s kunder – fx videregives informationer om navn, adresse og telefonnummer såfremt oplyst til Pakkelabels.dk og div. fragtfirmaer som GLS, PostNord og Vingaloppen med henblik på levering. Ligeledes videregives mailadresser for at give LE BON GOÛT´s kunder mulighed for at følge bestilte varer via div. Track & Trace hos fragtfirmaer som GLS og PostNord.

LE BON GOÛT kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

LE BON GOÛT overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol bogføring og fakturering mv.

Det er LE BON GOÛTs politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som LE BON GOÛT er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på kontakt@lebongout.dk Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over LE BON GOÛT´s behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer

LE BON GOÛT evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.